Integritetspolicy

GDPR

Nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR innebär nya och hårdare

krav på hantering av personuppgifter och nya rutiner krävs för säker hantering av register.

Den grundläggande regeln är att inte samla in mer information än vad som behövs, inte ha kvar

informationen längre än nödvändigt och inte använda uppgifterna till något annat än vad som

var syftet när de samlades in.

I begravningsbranschen berör det i första hand gästerna på begravningen men även personal i adressregistren.

Gåvogivare faller under Finansinspektionens regler.

Begravningskunden
Faller under bokföringslagen och gällande juridik så krävs registrering av personuppgifter för att kunna

genomföra juridiska ärenden enligt de regler som gäller.

Tredje parter
Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till bolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster.

Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att

de utför en tjänst för Bolaget, t.ex. att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation.

Visar 1–2 av 142 resultat